Plan zajęć

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2017

Uniwersytet Przyrodniczy

GRUPY: P – początkująca, K – kontynuacja

WTOREK

godz./wiek/ st.zaawansowania

17.45-18.15   1-2 lata/K

18.15-18.45    2-3 lata/K

18.45-19.15    3-4 lata/K

19.15-19.45   5-6 lat/K

CZWARTEK

17.15-17.45    4-12 m-cy/P

17.45-18.15   1 rok/K

18.15-18.45   2-3 lata/K

18.15-18.45   3-4 lata/K

18.45 -19.15   5-6 lat/K

19.15- 19.45  6 lat/K

SOBOTA

14.00- 14.30   1-2 lata/K

14.30-15.00   4-12 m-cy/P

15.00-15.30   3-4 lata/P

15.30-16.15   5-6 lat/K/P

NIEDZIELA

9.00-9.30   1-2 lata/K

9.30-10.00   2-3 lata/K

10.00-10.30   4-5 lat/K

10.30-11.00  6-12 m-cy/K

 

INSTRUKTORZY:
mgr Beata Brandt-Urbańska
mgr Anna Lewandowska