RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BOBO SWIM Szkoła Pływania z siedzibą w Lublinie; telefon: 603 539 340 email: boboswim@wp.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez BOBO SWIM zajęć nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci.
 4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania kursów.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach będzie niemożliwe.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców.

Zgłoszenie/zapisanie  się na kurs jest równoznaczne z podpisaniem  oświadczenia.

 • Zapoznałem/am się z  klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 • Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, którym jest BOBO SWIM z siedzibą w Lublinie w celach związanych z zapisaniem na zajęcia pływania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO.
 • Wyrażam zgodę na otrzymanie od BOBO SWIM informacji sms lub mailowych  związanych z organizacją kursów nauki pływania.